UA-159384104-1

Политика за сигурност

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

В качеството си на администратор на лични данни, ДеБи Ауто Груп  ООД, има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

Прозрачност при обработване на информацията 

I. Декларация относно политиката по защита на личните данни

1. С настоящият документ ръководството на ДеБи Ауто Груп  ООД,  осигурява съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на лицата, чиито лични данни ДеБи Ауто Груп  ООД, събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

2. Регламент (ЕС) 2016/679 и тази политика се отнасят до всички функции по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.

Задължения и роли по Регламент (ЕС) 2016/679

1. ДеБи Ауто Груп  ООД, е администратор на данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.

2. Ръководството на ДеБи Ауто Груп  ООД,  е отговорно за разработване и насърчаване на добри практики в областта на обработване на информация в дружеството.

3. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители на администратора, които обработват лични данни.

Категории субекти, чиито лични данни Ние обработваме:

Във връзка с предоставяне Услугите на Сайта и сключване и изпълнение на договори НИЕ обработваме информация относно следните Субекти на данни:

 • Физически лица, ползватели на Сайта без регистрация.
 • Физически лица, ползватели на Сайта с регистрация.
 • Физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали или друга кореспонденция към ДеБи Ауто Груп  ООД,
 • Физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали или друга кореспонденция, отправена към ДеБи Ауто Груп  ООД,
 • Физически лица, с които Ние сключваме договори – наши служители, клиенти, партньори и др.

Как защитаваме Вашите лични данни

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и своите служители, клиенти и потребители на Сайта, Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. „План за действие при нарушение на сигурността на данните“, „Технически и организационни мерки за обработване на лични данни“, установила е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, които подпомагат процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други включително специален софтуер, позволяващ различен достъп до Вашите данни на различните категории служители.

 

 1. Политика за използване на „бисквитки

Като неразделна част от настоящата „Политика за сигурност на личните данни на физическите лица“ДеБи Ауто Груп  ООД,е приело и „Политика за използване на бисквитки от http://www.maslata.eu

X.Контакти

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към нашето Длъжностно лице по защита на личните данни.

 • Длъжностно лице: г-н Цветомир Кръстев
 • Тема: Защита на личните данни
 • Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл.415, вх. А
 • Форма за контакт: www.maslata.eu
 • Тел.: +359 8888502527, +359 888782461